AGENDA 2018

Dzień 1
8:30 - 10:00

Michał Stęchły

Analiza danych — pułapki czyhające na nas wszystkich

10:00 - 11:30

dr Łukasz Lach

Analiza czynnikowa jako narzędzie wspomagające budowę wskaźników kompozytowych

12:00 - 13:30

dr Maciej Capiński

Wycena opcji koszykowych metodą Monte Carlo

13:30 - 15:00

Artur Machno

Eksploracja tekstu z R

15:30 - 17:00

Bartosz Kowalski

MMM: ekonometryczne modelowanie marketing miksu, czyli o tym jak ekonometria rozpanoszyła się w marketingu

17:00 - 18:30

Dariusz Kowalski
Bartosz Poniedziałek

Collateral management — historia, teoria i praktyka

18:30 - 20:30

Bartosz Sękiewicz

Web scrapingu wybrane przypadki

Dzień 2
09:00 - 09:45

Prof. zw. dr hab. Józef Pociecha

Analizy statystyczno-ekonometryczne jako narzędzia poznawania prawdy

10:00 - 11:30

Marcin Paluch
Urszula Kotarba

Zastosowanie programu Tableau do analizy i wizualizacji danych w Motorola Solutions

12:00 - 13:30

Katarzyna Wójcik
Łukasz Stefanik
Paweł Majdosz

Praktycznie o ekonometrii

13:30 - 15:00

dr Tomasz Wójtowicz

Pułapki analizy skupień

15:30 - 17:00

Beata Wójciak-Dziechciarz
Daniel Mordarski

BDO Reporting Suite — czyli w jaki sposób odpowiednio dobrane narzędzie może wspierać proces sporządzania skonsolidowanego sprawozdania w międzynarodowej grupie kapitałowej

17:00 - 18:30

Adrian Ochałek

Modele scoringowe z wykorzystaniem regresji logistycznej

18:30 - 20:30

Zygmunt Zawadzki

Nic nowego — czyli Spark w Scali dla eRowców