Konferencja 2019 - KN Ekonometryk

Konferencja 2019

15 maja 2019

09:45 - 10:25

Jak z wykorzystaniem statystycznej analizy danych można zbudować ranking

AGH
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Prelegent

10:30 - 11:10

Web scraping w Pythonie - jakie przygody na Ciebie czekają i co zabrać w podróż

ucreate
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Często informacje których potrzebujemy są dostępne publicznie na stronie/stronach internetowych, ale niestety nie są dostępne w przystępnej gotowej do ściągnięcia formie. Można je ręcznie znaleźć i skopiować, ale są na to sprytniejsze metody :) Podczas prezentacji zobaczymy jak się zabrać za zbieranie danych z internetu i jakie przygody mogą się nam przydarzyć.

link do prezentacji:
https://docs.google.com/presentation/d/1tm8s-SQI1n2Fd8dPBra6HS72QOuC3-q6pgLkH9M93yo/edit?usp=sharing

github:
https://github.com/Herudaio/adventures-with-web-scraping

Prelegent

Z wykształcenia fizyk i to jeszcze teoretyk. Po krótkim romansie z nauką na uczelni pracował przez dłuższy czas w krakowskim star-upie Estimote nad systemem pozycjonowania wewnątrz budynków początkowo jako R&D Engineer potem jako Product Manager. Obecnie jako R&D Engineer w ucreate pomaga innym ludziom budować ich start-upy. W wolnym czasie lubi dobre historie zarówno w postaci książki, filmu/serialu czy gry.

11:30 - 12:10

Analiza głosu dla potrzeb diagnostyki medycznej - wyzwania w obszarze data mining i uczenia maszynowego

Techmo
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Mowa to nie tylko narzędzie do porozumienia się, ale również cenne źródło informacji o mówcy, w tym jego stanie zdrowia. W trakcie prelekcji zostanie omówiona specyfika pracy z sygnałem mowy pod kątem ekstrakcji informacji o stanie zdrowia oraz budowy systemu do prediagnostyki medycznej chorób cywilizacyjnych w ramach projektu VAMP (Voice Analysis for Medical Professionals).

Prelegent

Magdalena Igras-Cybulska - inżynier biomedyczny, specjalista ds. badań w Techmo, adiunkt na Wydziale Humanistycznym AGH. Zajmuje się przetwarzaniem sygnału mowy, UX, HCI, VR. Doktorat w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, dotyczący m. in. automatycznego rozpoznawania emocji w mowie. Współzałożycielka i kierownik Pracowni eduVRlab.

12:15 - 12:55

Hierarchiczna rekonstrukcja korelacji - między machine learningiem a statystyką

UJ
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Chociaż techniki machine learningu są bardzo potężne, to mają pewne słabości, takie jak iteracyjna optymalizacja z wieloma lokalnymi minimum, duża swoboda parametrów, brak ich interpretowalności i kontroli dokładności. Z drugiej strony mamy klasyczne statystyki oparte na momentach nie mających tych problemów, ale dostarczające jedynie przybliżonego opisu. Opowiem o podejściu, które łączy ich zalety: z (MSE) optymalnymi współczynnikami, ale zaprojektowanymi tak, że możemy je bezpośrednio przełożyć na gęstość prawdopodobieństwa. W przypadku wielowymiarowym taka podstawa momentów mieszanych asymptotycznie pozwala na dokładną rekonstrukcję dowolnej dystrybucji połączeń, każdy współczynnik może być niezależnie i tanio oszacowany, ma jasną interpretację i mamy pewną kontrolę jego dokładności.

https://www.dropbox.com/s/zv94nz598yl2xml/AGHree.pdf

Prelegent

Jarek Duda jest adiunktem w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ. Z wykształcenia jest informatykiem (dr), fizykiem (dr) i matematykiem (mgr), zajmującym się głównie szeroko pojętą teorią informacji. Jest znany m.in. z wprowadzenia Asymmetric Numeral Systems, które obecnie wypiera kodowanie Huffmana i arytmetyczne w kompresorach m.in. Apple, Facebook i Google.

13:15 - 13:55

Jak stworzyć własnego ChatBota

ABB
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Podczas prezentacji zostanie omówione projektowanie ChatBotów z wykorzystaniem Microsoft Bot Framework. Zostanie również przedstawiony sposób łączenia ChatBotów z usługami typu Cognitive Services.

Prelegent

Jest specjalistą do spraw innowacyjnych technologii w firmie ABB, jak również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Krakowskiej. Aktualnie zajmuję się zagadnieniami optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem AI. W swojej pracy zawodowej zawsze stara się łączyć naukę, innowacje i przemysł.

14:00 - 14:40

Własności i analiza danych intraday

AGH
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Analiza danych intraday, danych śróddziennych, wciąż zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w kontekście inwestowania na rynku akcji lub rynku walutowym. Są to jednak bardzo specyficzne dane, gdyż w niż znajdują odzwierciedlenie efekty mikrostruktury rynków finansowych. Te szczególne własności nie są już widoczne np. w danych dziennych. W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe własności i metody analizy danych śróddziennych pochodzących z rynku akcji.

Prelegent

15:00 - 15:20

Co zrobić gdy ekonometria nie wystarcza, czyli o strategiach opcyjnych w zarządzaniu ryzykiem zmian cen na przykładzie miedzi

student
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Prelegent

15:20 - 15:40

Analiza zmian wydatków polskich rodzin na turystykę zagraniczną

student
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Prelegent

15:45 - 16:05

Analiza przestrzenna przestępczości na tle kryminalnym w Polsce

student
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Prelegent

16:05 - 16:25

Efekt zmiany trenera w polskiej ekstraklasie

student
Prelekcja PL
Opis prelekcji

Prelegent

16:45 - 18:15

Budowa aplikacji webowych w R Shiny

Inpost
Warsztaty PL
Opis warsztatów

Prelegent